Φωτογραφία προφίλ
View Άγγελος Μιμής profile

Άγγελος Μιμής

Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ο Άγγελος Μιμής (Μαθηματικός Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Southampton, Διδακτορικό Πανεπιστημίου Leeds) είναι Αναπλυρωτής Καθηγητής στην Εφαρμοσμένη πληροφορική με έμφαση στην χωρική ανάλυση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνουν την χωρική στατιστική, την γεωπληροφορική και το ανοικτό λογισμό στην χωρική ανάλυση. Διδάσκει Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πλήρες βιογραφικό
  •  0
  • 0
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED