Φωτογραφία προφίλ
View Βασίλειος Τσέλιος profile

Βασίλειος Τσέλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ο Βασίλης Τσέλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει Δίπλωμα Μηχανικού (Diploma) και Mεταπτυχιακό (MSc) από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διδακτορικό (PhD) από το London School of Economics (LSE). Ήταν Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στην Περιφερειακή Οικονομική στο ΤΜΧΠΠΑ, υπότροφος Fulbright στο Harris School of Public Policy του University of Chicago, Λέκτορας στην Οικονομική Γεωγραφία στο University of Southampton και στο Newcastle University, Ερευνητής στο LSE και στο University of Groningen, και Μελετητής στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, δημόσιας και περιφερειακής πολιτικής, οικονομικής γεωγραφίας, πολιτικής αποκέντρωσης, κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, κοινωνικής ευημερίας, και φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής ποιότητας. Πλήρες βιογραφικό
  •  0
  • 0
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED