ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ–ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής και αναπληρωματικών μελών για την ανάδειξη Δ/ντων ΕΠΙ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ_ντη του ΕΠΙΠΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ_ντη του ΕΠΙΑΠΑΔ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με τριετή θητεία

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED