ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 


54ο Συμπόσιο της Γαλλόφωνης Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ASRDLF) και 15ο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR)  “Cities and Regions in a Changing Europe: Challenges and Prospects”  -  Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.asrdlf2017.com/en