Έντυπα Αιτήσεων – Μητρώο

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19 που έχουν επιβληθεί και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκδίδεται πληθώρα πιστοποιητικών, χωρίς να γίνεται η παραλαβή τους από τους αιτούντες σε βάθος χρόνου, όσοι επιθυμούν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, πλέον η αίτηση θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες):

α) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στo email topa@panteion.gr ,

β) ή με αίτηση στη θυρίδα κάθε Τρίτη 10:00-13:00,

γ) ή με αίτηση μέσω ΚΕΠ.

Εναλλακτικά λειτουργεί και το ΚΕΦΟΙ. Για την παραλαβή των εγγράφων οι αιτούντες θα τα παραλαμβάνουν κάθε Τρίτη 10:00-13:00, αφού θα έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα, για την ολοκλήρωση του αιτήματος: α) ή οι ίδιοι χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, β) ή από οικείο τους πρόσωπο με εξουσιοδότηση, γ) ή θα αποστέλλεται με εταιρεία ταχυμεταφορών (με έξοδα του παραλήπτη).

 

Έντυπα Αιτήσεων

Απλή αίτηση
Αίτηση πρακτικής
Αίτηση πτυχίου προπτυχιακού
Αίτηση πτυχίου μεταπτυχιακού
Αίτηση διδακτορικής διατριβής
Αίτηση πτυχίου διδάκτορος

Μητρώο

Απέλλα

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED