Όλες οι αναρτήσεις από Δημήτριος Καντιάνης

  Ο Δρ. Δημήτριος Δ. Καντιάνης είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Φ.Ε.Κ. 2763Β’/08-08-2017) του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων Υποδομής» (Φ.Ε.Κ. 3951Β’/10-11-2017). Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Science (M.Sc.) in Construction Management, School of Architecture and Civil Engineering, The University of Bath, United Kingdom και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σπουδών (Ph.D.) από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η ολιστική διαχείριση έργων, η οικονομική των τεχνικών έργων και η σχέση των έργων υποδομής με την περιφερειακή ανάπτυξη και τον αστικό χώρο. Έχει δημοσιεύσει 8 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές (ετεροαναφορές: 10 Scopus, 49 Google Scholar) και έχει παρουσιάσει 16 εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Είναι σύμβουλος καθηγητής και επιβλέπων διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Διαθέτει 25ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, μελέτη, χρηματοδότηση και εκτέλεση τεχνικών έργων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Πλήρες βιογραφικό
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED