ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Επίκουρος Καθηγητής  Αν. Καραγάνης
ΜΕΛΗ:
Ι. Ψυχάρης , Καθηγητής
Α. Λυμπεράκη, Καθηγήτρια
Α. Τασόπουλος, Καθηγητής
K. Mπίθας, Καθηγητής
Β. Δούβλης, Καθηγητής
Ο. Γιώτη-Παπαδάκη, Καθηγήτρια
H. Πλασκοβίτης, Aναπλ. Καθηγητής
Α. Ροβολής, Καθηγητής
Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Β. Τσέλιος, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Λιάπης, Αναπλ. Καθηγητής
Α. Μιμής, Επικ. Καθηγητής
Β. Δεληθέου,  Επίκ. Καθηγήτρια
Β. Αυδίκος, Επίκ. Καθηγητής